Privacy-verklaring (AVG)

Pilates Studio Pitonyasa, gevestigd aan de Apeldoornseweg 53, 6814 BJ Arnhem, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
www.pitonyasa.com
E-mail: pagano.sandra@pitonyasa.com
Correspondentie-adres: Raapopseweg 108, 6824 DV Arnhem
Studio-adres: Apeldoornseweg 53, 6815 BJ Arnhem

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pilates Studio Pitonyasa verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lichamelijke klachten die u aan de studio heeft verstrekt
 • Geboortedatum die u aan de studio heeft verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pilates Studio Pitonyasa houdt een historie bij van gekochte producten en deelname aan de lessen.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Pilates Studio Pitonyasa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van een nieuwsbrief, maximaal 4 keer per jaar
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • De training aan te passen indien noodzakelijk
 • Het geven van verjaardagskorting op uw rittenkaart, aangekocht in de periode tussen 1 maand voor tot 1 maand na uw verjaardag
 • Pilates Studio Pitonyasa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pilates Studio Pitonyasa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Pilates Studio Pitonyasa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

 • Personalia: zolang u trainingen volgt bij de studio
 • Adres: zolang u trainingen volgt bij de studio
 • Telefoonnummer: zolang u trainingen volgt bij de studio
 • Email adres: zolang u trainingen volgt bij de studio
 • Andere persoonlijke gegevens: zolang u trainingen volgt bij de studio

Delen van persoonsgegevens met derden
Pilates Studio Pitonyasa verkoopt GEEN gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Pilates Studio Pitonyasa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.pitonyasa.com
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pilates Studio Pitonyasa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pagano.sandra@pitonyasa.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken op uw verzoek.

Pilates Studio Pitonyasa wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pilates Studio Pitonyasa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via pagano.sandra@pitonyasa.com